REGULAMENTUL COMPETIȚIEI CARPATHIAN ADVENTURE 2003

Obiectivele competiției »

Competiția își propune să pună la încercare:

 • condiția fizică a echipelor;
 • abilitățile de orientare și de traversare în condiții de siguranță a zonelor muntoase;
 • spiritul de echipă;
 • echipamentul personal al membrilor echipei;
 • spiritul ecologic.

Pe durata competiției echipele trebuie să funcționeze ca o unitate independentă, care este responsabilă de propria ei siguranță și întreținere. Echipele nu pot cere sau accepta ajutor din afară.

   

Componența echipelor »

Fiecare echipă este compusă din patru persoane, din care cel puțin una de sex feminin.

Fiecare echipă va denumi un căpitan de echipă, care - și numai el/ea - asigură legătura echipei cu organizatorii. Acesta are următoarele obligații:

 1. preia/predă documentele, echipamentele și materialele puse la dispoziție de organizatori
 2. ia parte la ședința tehnică din seara zilei care precede startul
 3. ia în primire legitimațiile echipei precum și harta traseului
 4. depune în scris, dacă este cazul, orice reclamație sau contestație în legătură cu desfășurarea competiției
 5. reprezintă membrii echipei în discuțiile cu organizatorii și răspunde de informarea lor

Echipele pot dispune de însoțitori, care ajută în pregătiri, dar aceștia nu vor intra pe traseul competiției și nu pot înlocui vreun membru al echipei. Însoțitorii vor rămâne obligatoriu în punctul administrativ.

Modificarea componenței echipei în timpul competiției nu se admite. Dacă, dintr-un motiv bine întemeiat, componența echipei anunțată în prealabil trebuie modificată, acest lucru este posibil până la data limită dată de organizatori, până la această dată modificându-se toate formularele de înregistrare necesare.

   

Traseul și etapele concursului »

Traseul schițat al concursului este anexat (vezi Anexa nr. 1.) acestui regulament. Startul, sosirea și tabăra de bază este la Băile Miercurea Ciuc (vezi Anexa nr. 2). Concursul va avea două bucle. Prima buclă va avea loc în Munții Harghitei de Nord - etapa de mountain bike și etapa de plutărit. A doua buclă se va desfășura în Munții Harghitei de Sud - etapa de tură montană, probele de speologie (parcurgerea unei peșteri) și rapel (o coborâre de circa 30m).

   

Măsurarea timpului »

Competiția se va desfășura fără întrerupere și în final va conta durata totală în care se parcurge întregul traseu. Între diferitele puncte de control se vor măsura timpii intermediari. În punctul de control timpul se măsoară în momentul sosirii tuturor membrilor echipei respective.

Startul pentru prima echipă se dă joi, 7 august 2003, ora 6,00. Celelalte echipe vor urma la decalaje de câte 3 minute. Ordinea startului se va stabili prin tragere la sorți în cadrul ședinței tehnice.

Modul în care echipele își gospodăresc timpul pe parcursul competiției este la latitudinea lor.

Se vor stabili două termene limită:

 • timp limită pentru parcurgerea primei bucle - 34 ore - termen limită: vineri, 8 august, ora 16
 • timp limită pentru parcurgerea buclei a doua - 26 ore - termen limită: sâmbătă, 9 august, ora 18

În total 60 de ore de concurs. Decalajul de start se adaugă la acești timpi.

   

Arbitrajul »

Pe toată perioada competiției, un corp de arbitri va supraveghea desfășurarea și respectarea tuturor regulilor. Arbitri vor fi selecționați pe criterii profesionale și etice, din cadrul unor grupuri sau asociații care nu au echipe în competiție. Ei se vor afla în cele ? puncte de control.

Activitatea arbitrilor este coordonată de o comisie centrală, compusă din trei membrii, care se găsește în permanență în tabăra de bază.

Arbitrii din punctele de control vor fi dotați cu mijloace de comunicație pentru a putea interveni și cere ajutor în mod operativ, dacă este cazul.

   

Regulile competiției »

 1. cei patru membrii ai echipei trebuie să rămână în contact vizual pe tot timpul competiției;
 2. dacă un membru al echipei nu poate continua competiția, toată echipa se consideră descalificată - pe fișa de concurs este înscris numărul de telefon, la care se poate anunța renunțarea și se poate cere ajutor - la retragerea unei echipe se va depune fișa de concurs la comisia de arbitrii din tabăra de bază
 3. fiecare echipă primește hărți cu traseele diferitelor etape și o fișă de concurs cu punctele de control, pe care trebuie să le aibe în permanență asupra sa;
 4. fiecare participant are o legitimație nominală, pe care trebuie să o poarte în permanență asupra sa;
 5. legitimațiile vor fi controlate, iar fișele de concurs vor fi vizate la trecerea prin fiecare punct de control - lipsa unei vize care certifică trecerea printr-un punct de control duce la descalificare;
 6. pe tot parcursul competiției trebuie respectate regulile turismului ecologic (se pune accent deosebit pe păstrarea curățeniei și stării ecologice a mediului înconjurător, deșeurile și gunoiul nu pot fi lăsate pe traseu (se vor preda în tabăra de bază), focul pe parcursul traseului este interzis);
 7. toate echipele trebuie să aibe asupra lor/să poarte/să cunoască modul de folosire al echipamentelor menționate în lista de echipament;
 8. consumul de băuturi alcoolice și/sau medicamente neautorizate este interzis pe toată durata competiției;
 9. echipele care nu se încadrează în termenele limită stabilite sunt descalificate.
   

Contestații și sancțiuni »

În cazul în care regulile de mai sus nu sunt respectate, echipa va fi penalizată sau descalificată.

Penalizările vor fi stabilite de comisia de arbitri pe baza contestațiilor depuse de echipe și a observațiilor depuse de arbitri. Penalizările stabilite vor fi comunicate în timp de cel mult o oră de la terminarea competiției echipelor în cauză.

Orice contestație referitoare la desfășurarea competiției se va depune în scris comisiei centrale de arbitri în timpul concursului și în termen de cel mult o oră de la terminarea competiției. După trecerea acestui termen, nu se mai primesc contestații. Comisia va analiza contestațiile și va comunica echipelor hotărârile luate în timp de o oră de la depunerea ei.

   

Echipamentul obligatoriu »

Echipamentele obligatorii și cele recomandate sunt menționate pentru fiecare etapă în Lista de echipamente (Anexa nr. 3).

Nu se permite folosirea aparatelor de poziționare prin satelit (GPS - Geographic Positioning System).

Echipamentul (obligatoriu și interzis) participanților va fi verificat la fiecare plecare din tabăra de bază și poate fi verificat în orice punct de control de către arbitri.

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

   

Lista de echipamente

   

Echipamentul necesar pentru etapa de construire și mers cu pluta »

Obligatoriu:

 • vestă de salvare/concurent (se asigură de către organizatori)
 • 1 pereche de ghete pentru mers în apă/concurent

Se recomandă:

 • ploscă/flacon pentru apă
 • pălărie împotriva insolației
 • trusă de prim-ajutor

Pentru construirea plutei se asigură de către organizatori următoarele materiale (fiecare echipă primește aceleași materiale și este obligatoriu folosirea tuturor materialelor; nu se permite folosirea altor materiale):

 • 4 camere de autocamion umflate
 • 5 scânduri de câte 2m
 • 6 bucăți de frânghie de câte 2m pentru asamblare
 • 4 vâsle pe echipă
   

Echipamentul necesar pentru etapa de tură montană, probă alpină și speologică »

Obligatoriu:

 • sac de dormit/concurent
 • 1 foaie de cort sau sac pentru bivac/concurent sau 1 cort/echipă
 • 1 rucsac/concurent
 • 1 pereche de bocanci pentru tură/concurent
 • 1 lanternă (de preferință frontală)/concurent
 • 1 busolă/echipă
 • 1 trusă de prim-ajutor/echipă
 • 1 telefon mobil/echipă

Se recomandă:

 • saltea/termoizolantă
 • pălărie împotriva insolației
 • pelerină de ploaie
 • jambieri sau pantaloni lungi
 • ploscă/flacon pentru apă (de minim un litru)/concurent
 • haine de protecție pentru proba de speologie

Pentru proba alpină se asigură de către organizatori următoarele echipamente (este permisă și folosire echipamentului propriu):

 • 4 hamuri pe echipă
 • 4 căști de protecție pe echipă
 • 4 opturi de coborâre pe echipă

Pentru coborâre se pot folosi doar corzile amplasate de către organizatori.

   

Echipamentul necesar pentru etapa de mountain bike »

Obligatoriu:

 • mountain bike/concurent
 • 1 cască de protecție pentru bicicletă/concurent
 • 1 lanternă (de preferință frontală)/concurent
 • 1 trusă de prim-ajutor/echipă
 • 1 telefon mobil/echipă

Se recomandă:

 • purtarea de ghete
 • pălărie împotriva insolației
 • pelerină de ploaie
 • ploscă/flacon pentru apă (de minim un litru)/concurent
designed by mediaFamily