REGULAMENTUL COMPETITIEI
CARPATHIAN ADVENTURE 2004

1. Obiectivele competitiei

Competitia îsi propune sa puna la încercare:

- conditia fizica a echipelor
- abilitatile de orientare si de traversare în conditii de siguranta a zonelor muntoase
- spiritul de echipa
- echipamentul personal al membrilor echipei
- spiritul ecologic

Pe durata competitiei echipele trebuie sa functioneze ca o unitate independenta, care este responsabila de propria ei siguranta si întretinere.

2. Componenta echipelor

Fiecare echipa este compusa din patru persoane, din care cel putin una de sex feminin.

Fiecare echipa va numi un capitan de echipa, care – si numai el sau ea – asigura legatura echipei cu organizatorii. Acesta are urmatoarele obligatii:

1. preia si preda documentele, echipamentele si materialele puse la dispozitie de organizatori
2. ia parte la sedinta technica din seara zilei care precede startul
3. ia în primire legitimatiile echipei precum si harta traseului
4. depune în scris, daca este cazul, orice reclamatie sau contestatie în legatura cu desfasurarea competitiei
5. reprezinta membrii echipei în discutiile cu organizatorii si raspunde de informarea lor despre discutiile avute si deciziile luate

Echipele pot dispune de însotitori, care ajuta în pregatiri, dar acestia nu vor intra pe traseul competitiei si nu pot înlocui vreun membru al echipei. Însotitorii vor ramâne obligatoriu în tabara de baza.

Modificarea componentei echipei în timpul competitiei nu se admite. Daca, dintr-un motiv bine întemeiat, componenta echipei anuntata în prealabil terbuie modificata, acest lucru este posibil pâna la data limita data de organizatori, pâna la aceasta data modificându-se toate formularele de înregistrare necesare. În acest an aceasta data este 20 iulie 2004.

3. Traseul si etapele concursului

Schita traseului concursului este anexata (vezi Anexa nr. 1) acestui regulament. Tabara de baza este la Lacul Vidra, lânga complexul Vidra. Concursul va avea trei bucle. Prima bucla va avea loc în Muntii Parâng – etapa de tura monatna. A doua bucla se va desfasura pe Lacul Vidra – etapa de plutarit, iar a treia bucla se va desfasura în Muntii Latoritei – etapa de mountain bike. Etapa de plutarit se poate interschimba cu etapa de mountain bike.

4. Masurarea timpului

În final va conta durata totala în care se parcurge întregul traseu, deci fiecare etapa. Între diferitele puncte de control se vor masura timpii intermediari. În punctul de control timpul se masoara în momentul sosirii tuturor membrilor echipei în punctul respectiv.

Startul se va da joi, 5 august 2004, ora 8,00 pentru toate echipele. Modul în care echipele îsi gospodaresc timpul pe parcursul competitiei este la latitudinea lor.

Timpul limita de sosire este duminica, 8 august 2004, ora 10. Cei care sosesc dupa acest timp limita vor fi descalificati.

Se vor stabili si alte doua limitari:

- Etapa de pluta nu se poate face pe timp de noapte – între orele 20,00 si 6,00 nu se da start pentru parcurgerea acestei bucle – timpul de asteptare se adauga la timpul total
- În etapa de mountain bike nu se poate pleca dupa termenul limita: sâmbata, 7 august, ora 8

În total 74 de ore de concurs.

5. Arbitrajul

Pe toata perioada competitiei, un corp de arbitri va supraveghea desfasurarea si respectarea tuturor regulilor. Arbitrii vor fi selectionati dupa criterii profesionale si etice, din cadrul unor grupuri sau asociatii care nu au echipe în competitie. Ei se vor afla în cele 10 puncte de control.

Activitatea arbitrilor este coordonata de o comisie centrala, compusa din teri membri, care este permanent în tabara de baza.

Arbitrii din punctele de control vor fi dotati cu mijloace de comunicatie pentru a putea interveni si cere ajutor în mod operativ, daca este cazul.

6. Regulile competitiei

a.) cei patru membrii ai echipei trebuie sa ramâna în contact vizual pe tot timpul competitiei
b.) daca un membru al echipei nu poate continua competitia, toata echipa se considera descalificata – pe fisa de concurs este înscris numarul de telefon, la care se poate anunta renuntarea si se poate cere ajutor – la retragerea unei echipe se va depune fisa de concurs la comisia de arbitri din tabara de baza
c.) fiecare echipa primeste harti cu traseele diferitelor etape si o fisa de concurs cu punctele de control, pe care trebuie sa le aiba în permanenta asupra sa
d.) fiecare participant are o legitimatie nominala, pe care trebuie sa o poarte în permanenta asupra sa
e.) legitimatiile vor fi controlate, iar fisele de concurs vor fi vizate la trecerea prin fiecare punct de control – lipsa unei vize care certifica trecerea printr-un punct de control duce la descalificare
f.) pe tot parcursul competitiei trebuie respectate regulile turismului ecologic (se pune accent deosebit pe pastrarea curateniei si starii ecologice a mediului înconjurator, deseurile si gunoiul nu pot fi lasate pe traseu (se vor preda în tabara de baza), focul pe parcursul traseului este interzis)
g.) toate echipele trebuie sa aiba asupra lor, sa poarte, sa cunoasca modul de folosire al echipamentelor mentionate în lista de echipamente
h.) consumul de bauturi alcoolice si sau medicamente neautorizate sunt interzise pe toata durata competitiei
i.) nu se poate cere ajutor motorizat pentru deplasare pe tot parcursul concursului
j.) nu se poate folosi GPS
k.) echipele care nu se încadreaza în termenele limita prestabilite sunt descalificate

7. Contestatii si sanctiuni

În cazul în care regulile de mai sus nu sunt respectate, echipa va fi penalizata sau descalificata.

Penalizarile vor fi stabilite de comisia de arbitri pe baza contestatiilor depuse de echipe si a observatiilor depuse de arbitri. Penalizarile stabilite vor fi communicate în timp de cel mult o ora de la terminarea competitiei echipelor în cauza.

Orice contestatie referitoare la desfasurarea competitiei se va depune în scris comisiei centrale de arbitri în timpul concursului si în termen de cel mult o ora de la terminarea competitiei. Dupa depasirea acestui termen, nu se mai primesc contestatii. Comisia va analiza contestatiile si va comunica echipelor hotarârile luate în timp de o ora de la depunerea ei.

8. Echipamentul obligatoriu

Echipamentele obligatorii si cele recomandate sunt mentionate pentru fiecare etapa în Lista de echipamente (Anexa nr. 2).

Echipamentul obligatoriu al participantilor va fi verificat la fiecare plecare din tabara de baza si poate fi verificat în orice punct de control de catre arbitri.


Organizatorii îsi mentin dreptul de a modifica prezentul regulament, dar orice modificare va fi comunicata în timp util tutror echipelor înscrise la concurs.

Anexa nr. 1

Schita traseului

Anexa nr. 2

Lista de echipamente

1. Echipamentul necesar pentru etapa de construire si mers cu pluta

Obligatoriu:
- vesta de salvare/concurent (se asigura de catre organizatori)
- 1 pereche de ghete pentru mers în apa/concurent
Se recomanda:
- neopren

Pentru construirea plutei se asigura de catre organizatori urmatoarele materiale (fiecare echipa primeste aceleasi materiale si este obligatoriu folosirea tuturor materialelor; nu se permite folosirea altor materiale):
- 4 camere de autocamion umflate
- 5 scânduri de câte 2m
- 6 bucati de frânghie de câte de 2m pentru asamblare
- 4 vâsle pe echipa

2. Echipamentul necesar pentru etapa de tura montana

Obligatoriu:
- sac de dormit/concurent
- 1 foaie de cort sau sac pentru bivac/concurent sau 1 cort/echipa
- 1 rucsac/concurent
- 1 pereche de bocanci pentru tura/concurent
- 1 lanterna (de preferinta frontala)/concurent
- 1 busola/echipa
- 1 trusa prim-ajutor/echipa
- 1 telefon mobil/echipa
Se recomanda:
- saltea termoizolanta
- pelerina de ploaie
- jambieri sau pantaloni lungi
- plosca/flacon pentru apa (de minim un litru)/concurent

3. Echipamentul necesar pentru etapa de mountain bike

Obligatoriu:
- mountain bike/concurent
- 1 casca de protectie pentru bicicleta/concurent
- 1 lanterna (de preferinta frontala)/concurent
- 1 trusa de prim-ajutor/echipa
- 1 telefon mobil/echipa
Se recomanda:
- purtarea de ghete
- pelerina de ploaie
- plosca/flacon pentru apa (de minim un litru)/concurent