Contact
 
OUTWARD BOUND ROMANIA

Samaj Imola-Noémi
imola >at> outwardbound.ro

Gheorghe Doja 9/89
Targu Mures, 540015
Tel/fax:0265-250939
Mobil:0741-939300